Implementarea Programului investițional în anul 2020 (date precizate)

SA „Moldovagaz” și societățile sale afiliate au realizat în anul 2020 un program investițional în mărime de 109,68 milioane de lei (fără TVA), arată datele precizate. Potrivit serviciului relații publice al întreprinderii, acesta cifra constituie 88,6% în comparație cu bugetul planificat inițial.

Peste 71,7 milioane de lei (fără TVA) au fost direcționate la construcția gazoductelor noi și la reconstrucția, modernizarea și extinderea rețelelor deja existente. Totodată, 20,23 milioane de lei (fără TVA) s-au alocat la înnoirea parcului învechit și extrem de uzat de autospeciale al întreprinderilor de distribuție. Cca 6,51 milioane de lei (fără TVA) s-au cheltuit la achiziționarea dispozitivelor și echipamentului, inclusiv de măsurare de gaze, 2,5 milioane de lei (fără TVA) - la achiziționarea echipamentului IT, precum s-au finanțat și alte cheltuieli aferente.

În anul trecut, rețelele de distribuție a gazelor din țară s-au extins cu aproape 130 de kilometri în 55 de localități. Lungimea gazoductelor noi a constituit 11,6 kilometri, la fel s-au instalat 42 puncte de reglare-măsurare a gazelor de tip dulap și s-au efectuat alte genuri de lucrări.

Mai mult, peste 1,6 kilometri de gazoduct sunt reconstruite și scoase în afara hotarelor gospodăriilor private, sunt instalate 49 unități de echipament specializat în cadrul proiectului de implementare a telemetriei la punctele de reglare-măsurare a gazelor și este reconstruită stația electrică de transformare la Stația de comprimare a gazelor „Vulcănești”. În cazul activelor nemateriale, investițiile au fost direcționate la achiziția softului licențiat specializat, implementarea proiectului „Cabinetul personal al consumatorului”, sistemului informațional „Contact-centru” și altele.

Este de menționat că, grupul companiilor „Moldovagaz” a reușit să economisească cca 11 milioane de lei (fără TVA), în comparație cu cifrele inițial incluse în bugetul programului investițional. Acest rezultat a fost atins grație selecției celor mai avantajoase oferte, din punct de vedere a prețurilor, din cadrul concursurilor de achiziție, cu păstrarea calității reglementate a mărfurilor și serviciilor furnizate.

Totodată, bugetul alocat reparațiilor capitale a obiectelor din sistemul SA „Moldovagaz” a constituit 58,62 milioane de lei (fără TVA), cu o economie de peste 3,2 milioane de lei.

Raportul privind activitatea investițională a SA „Moldovagaz” și a societăților sale afiliate în anul 2020 urmează să fie expediat organelor de conducere ale companiei, precum și Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Partajează Share Tweet