Implementarea sistemelor de telemetrie în ramura de gaze

În cadrul activității investiționale în sistemul SA ”Moldovagaz” anual sunt preconizate, efectiv și cu succes implementate tehnologii și concepții noi, în primul rând, cu scopul asigurării securității, siguranței sistemului de gaze și serviciilor acordate consumatorilor. La fel, sarcina foarte importantă revine reducerii pierderilor gazelor naturale, modernizarea și retehnologizarea infrastructurii complexului de gaze, micșorarea nivelului de cheltuieli de exploatare a întreprinderilor și îmbunătățirea stării ecologice a mediului ambiant.

În acest context, constant sunt implementate sisteme automatizate de monitoring a parametrilor tehnologici (telemetria) atât în stațiile de reglare a presiunii gazelor (SRG), cât și la stațiile de protecție catodică (SPC). Sistemul dat este compus de echipament specializat, și anume sesizoare și emițătoare, care se instalează nemijlocit la SRG și SPC pentru a monitoriza parametrii principali ai procesului tehnologic de funcționare a utilajului și transmiterea în regim online a datelor către operatorul din serviciul dispecerat și intervenție gaze (SDI), sau serviciul specializat în protecția rețelelor din oțel subterane.

Odată cu implementarea sistemului de telemetrie decade necesitatea deplasării brigăzilor de serviciu pentru controlul la fața locului a parametrilor de lucru la SRG în orele de consum maxim în perioada rece a anului. La fel, sistemul de telemetrie sporește nivelul de siguranță și securitate la livrarea gazelor fără întreruperi către consumatori, și nu în ultimul rând contribuie la optimizarea cheltuielilor întreprinderilor.

Conform situației la 01 ianuarie 2024, întreprinderile de distribuție din sistemul SA ”Moldovagaz” exploatează 829 SRG, iar 481, sau 58% cele mai de bază (importante) sunt deja echipate cu sistemele de telemetrie. La fel, și din numărul total de 931 SPC, sunt deja echipate 503 SPC, sau 54%.

În Planul investițional al grupului „Moldovagaz” pentru anul 2024 se preconizează de continuat montarea sistemelor de telemetrie.

Partajează Share Tweet