Îndemn către consumatori de gaze naturale

SA „Moldovagaz” informează consumatorii finali despre expirarea termenului-limită de achitare a facturii de plată, emisă pentru luna august 2022, și anume în data de 15 septembrie 2022 la consumatorii noncasnici, și 20 septembrie 2022 la consumatorii casnici.

Astfel, conform situației la 15 septembrie 2022, datoria consumatorilor finali pentru gazele naturale furnizate în anul curent a constituit 192,420 mil. lei, inclusiv 64,365 mil. lei la consumatori noncasnici, și 128,064 mil. lei la consumatori casnici.

În scopul evitării majorării datoriei pentru gaze naturale, SA „Moldovagaz” atenționează că procesul de deconectare a instalațiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali-debitori va continua, în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.113/2019 din 19 aprilie 2019.

Prin urmare, solicităm consumatorilor finali să întreprindă toate măsurile de rigoare pentru achitarea plății datorate pentru gazele naturale consumate, fapt ce va permite onorarea de către SA „Moldovagaz” a obligațiilor pecuniare asumate față de furnizorul extern de gaze naturale și asigurarea funcționării continue a sistemului de gaze naturale al țării.

Partajează Share Tweet