Îndemn către consumatori de gaze naturale

SA „Moldovagaz” informează consumatorii casnici despre expirarea la data de 20 octombrie 2022 a termenului-limită de achitare a facturii de plată, emisă pentru luna septembrie 2022. Astfel, conform situației la 19 octombrie 2022, datoria consumatorilor se cifrează la suma de 170,9 milioane lei, din care 110,6 milioane lei vizează consumatorii casnici și 60,3 milioane consumatorii noncasnici. În acest sens, în scopul asigurării funcționării continue a sistemului de gaze naturale al țării și, totodată, neadmiterii majorării soldului datoriei consumatorilor, în temeiul pct.105 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.113/2019 din 19 aprilie 2019, SA „Moldovagaz” dispune deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorilor-debitori.

E de menționat că în conformitate cu pct.117 din Regulament, furnizarea gazelor naturale va fi reluată după achitarea integrală a plății datorate pentru gazele naturale și a tarifului pentru reconectare. Concomitent, cu scopul evitării acumulării datoriei pentru gaze naturale consumate, conform pct.96 din Regulament, consumatorul casnic respectiv va achita plata preventivă pentru consumul gazelor naturale până la 12 luni (plata lunară în avans pe parcusrul unui an).

Prin urmare, SA „Moldovagaz” solicită consumatorilor finali să întreprindă toate măsurile pentru stingerea restanței pentru gazele naturale furnizate.

Partajează Share Tweet