Îndemn către consumatori de gaze naturale

SA „Moldovagaz” informează despre finalizarea procesului de facturare a gazelor naturale pentru luna octombrie 2022. Astfel, în perioada respectivă au fost furnizate gaze naturale în volum total de 29,621 milioane de metri cubi în valoare de 835,247 milioane lei, dintre care 17,594 milioane de metri cubi în valoare 483,955 milioane de metri cubi consumatorilor noncasnici (personale juridice), și 12,027 milioane de metri cubi în valoare 351,292 milioane lei consumatorilor casnici.

Concomitent, atenționăm consumatorii finali despre necesitatea de a achita integral plata datorată pentru gazele naturale consumate în termenul stabilit în factura de plată, și anume până la 15 noiembrie 2022 în cazul consumatorilor noncasnici, iar până 20 noiembrie 2022 - consumatorilor casnici.

În context, în scopul asigurării furnizării continue și fiabile a gazelor naturale solicităm consumatorilor finali să efectueze plata datorată în termenii indicați.

Partajează Share Tweet