Îndemn către consumatori de gaze naturale

SA „Moldovagaz” informează consumatorilor finali despre expirarea termenului-limită de achitare a facturii de plată, emisă pentru luna aprilie 2023, și anume în data de 15 mai 2023 pentru consumatori noncasnici, iar la 20 mai 2023 consumatori casnici.

Conform situației la 02 iunie 2023, datoria consumatorilor finali pentru gazele naturale furnizate s-a cifrat la 159,706 milioane lei, inclusiv 72,005 milioane lei consumatorii noncasnici, și 87,701 milioane lei consumatorii casnici.

Astfel, cu scopul executării de către SA „Moldovagaz” a obligațiilor pecuniare asumate față de furnizori și evitarea majorării soldului datoriei consumatorilor finali pentru gazele naturale livrate, SA „Moldovagaz” va  deconecta instalațiile de gaze naturale ale consumatorilor, care nu și-au onorat obligațiile de plată la termenul de scadență.

Prin urmare, SA „Moldovagaz” roagă să fie achitate restanța pentru gazele naturale furnizate.

Partajează Share Tweet