Îndemn către consumatori de gaze naturale

SA „Moldovagaz” informează despre neexecutarea de către o parte a consumatorilor finali obligațiilor sale contractuale de plată pentru gazele naturale livrate la termenul de scadență. Astfel, conform situației la data de 15 octombrie 2023, datoria consumatorilor finali pentru gazele naturale furnizate în 2023 s-a cifrat la 485,723 milioane lei, dintre care 203,583 milioane lei revin întreprinderilor din complexul termoenergetic al țării (103,583 milioane lei la SA „Termoelectrica”, și 100 milioane lei la SA „CET-Nord”), 155,641 milioane lei consumatorilor noncasnici, și 126,499 milioane lei consumatorilor casnici.

Această situație poate duce la imposibilitatea executării de către  SA „Moldovagaz” a obligațiilor contractuale de plată asumate față de furnizori, realizată, în mod direct, prin achitarea la timp de către consumatorii finali a volumelor de gaze naturale utilizate. Astfel, întreprinderea atenționează consumatorii finali despre obligația contractuală de a achita integral contravaloarea gazelor naturale consumate în termenele indicate în factura de plată.

În context, în scopul evitării majorării soldului datoriei și asigurarea onorării obligațiilor pecuniare, SA „Moldovagaz” solicită consumatorilor să achite restanța pentru gazele naturale furnizate până la începerea sezonului de încălzire. În caz contrar, se vor deconecta instalațiile de gaze naturale ale consumatorilor debitori, și se va sesiza instanța de judecată în vederea încasării forțate a datoriilor.

Partajează Share Tweet