Informație pentru consumatorii de gaze naturale

SA „Moldovagaz” informează că drept bază pentru emiterea facturii de plată servesc prețurile reglementate la gazele naturale și indicii echipamentului de măsurare citiți de către operatorul de sistem la sfârșitul fiecărei luni de consum. Astfel, pentru luna noiembrie 2022 au fost emise consumatorilor casnici peste 622 mii de facturi în baza datelor colectate prin intermediul facturii precedente achitate, radiomodulelor, apelul telefonic la contact-centrul 1304, aplicația Viber Chatbot, pagina de pe web a operatorului de sistem și a furnizorului, alte surse. 

Ținând cont de aria de deservire a operatorilor de sistem a consumatorilor finali și termenul restrâns pentru colectarea datelor, inclusiv și obligația calculării compensațiilor acordate de către Guvernul Republicii Moldova, citirea indicilor echipamentului de măsurare pentru luna noiembrie 2022 a fost inițiată mai devreme. Această situație a determinat aplicarea principiului de extrapolare a volumului de gaze naturale consumat din data citirii indicilor până la ziua facturării efective la 1077 consumatori casnici, luându-se în considerare istoricul de consum precedent.

De asemenea, în cazul a 681 consumatori casnici factura de plată a fost emisă în baza datelor estimative a consumului de gaze naturale, ca urmare a lipsei accesului personalului operatorului de sistem la echipamentul de măsurare (pct.129 din Regulamentul privind racordarea, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.112/2019 din 19 aprilie 2019).

Prin urmare, în cazul depistării unor erori de facturare, consumatorul final este în drept să se adrese la sediile oficiilor comerciale ale SA „Moldovagaz” și contact-centrul prin numărul unic 1304 întru soluționarea cazurilor privind facturarea consumului de gaze naturale.

Partajează Share Tweet