Informație pentru consumatorii de gaze naturale

SA „Moldovagaz” informează consumatorii finali despre expirarea termenului-limită de achitare a facturii de plată, emise pentru luna februarie 2024, și anume în dată de 15 martie 2024 pentru consumatori noncasnici, iar în dată de 20 martie 2024 pentru cei casnici. Conform situației la 25 martie 2024, datoria curentă a consumatorilor finali pentru gazele naturale furnizate s-a cifrat la 318,595 milioane lei, inclusiv 240,548 milioane lei în cazul consumatorilor noncasnici, și 78,047 milioane lei – celor casnici. Această situație periclitează executarea de către SA „Moldovagaz” a obligațiilor sale contractuale, asumate față de furnizori, care este legată, în mod direct, de achitarea la timp de către consumatori a contravalorii volumului de gaze naturale consumat.

Astfel, cu scopul evitării creșterii datoriei pentru gaze naturale și respectării angajamentelor asumate, SA „Moldovagaz” atenționează despre demararea procedurii de deconectare instalaților de gaze naturale ale consumatorilor finali-debitori.

De asemenea, în contextul finalizării în data de 31 martie 2024 a perioadei de acordare a compensațiilor pentru achitare consumului de gaze naturale, rugăm consumatorii finali să asigure accesul personalului (controlorilor) Operatorilor sistemului de distribuție a gazelor pentru citirea indicațiilor echipamentelor de măsurare, în vederea facturării gazelor naturale furnizate cât mai exacte.

Totodată, este de menționat și faptul că în conformitate cu pct.56 (al.1) Hotărârii Guvernului RM nr.704 din 05 octombrie 2022 privind aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică, modul de stabilire și de plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor de energie, perioada de recalculare pentru compensațiile calculate consumatorilor în perioada rece a anului 2023-2024 se încheie la data de 1 iulie 2024.

Partajează Share Tweet