Informație pentru consumatorii noncasnici

SA „Moldovagaz” informează consumatorii noncasnici despre expirarea în data de 15 august 2022 a termenului limită de achitare a facturii de plată, emisă pentru luna iulie 2022. Astfel, conform situației la 16 august a anului curent, 2002 consumatori noncasnici datorează furnizorului suma de 75,526 milioane lei pentru gazele naturale. Această circumstanță condiționează imposibilitatea executării de către SA „Moldovagaz” a obligației sale de plată față de furnizorul extern, realizată, în mod direct, prin achitarea la timp de către consumatorii finali a volumelor de gaze naturale utilizate.

În acest sens, în scopul asigurării funcționării continue a sistemului de gaze naturale al țării și, totodată, neadmiterii majorării soldului datoriei, în temeiul pct.105 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.113/2019 din 19 aprilie 2019, SA „Moldovagaz” dispune deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorilor-debitori.

Mai mult, în conformitate cu pct.117 din Regulament, furnizarea gazelor naturale va fi reluată după achitarea integrală a plății datorate pentru gazele naturale și a tarifului pentru reconectare. Concomitent, cu scopul evitării acumulării datoriei pentru gaze naturale consumate, conform pct.96 din Regulament, consumatorul noncasnic va achita plata preventivă pentru gazele naturale până la 12 luni.

Prin urmare, SA „Moldovagaz” solicită consumatorilor finali să fie stinsă restanța pentru gazele naturale furnizate.

Partajează Share Tweet