Informație privind plățile față de Bugetul de Stat

În luna decembrie 2022 din datoria SA „Moldovagaz” față de bugetul de stat aferent drepturilor de import al gazelor naturale transportate prin conducte pe parcursul lunilor aprilie – noiembrie 2022, în sumă de cca 581,3 mil. lei, de către SA „Moldovagaz” a fost achitată suma de 309,6 mil. lei, respectiv a fost închisă deplin datoria pentru lunile aprilie – iulie și noiembrie 2022.

Corespunzător, în baza Dispoziției nr. 56 din 03.01.2023 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, a fost prelungit până la data de 31 ianuarie 2023 termenul de plată a datoriei rămase (pentru lunile august – octombrie 2022) în sumă de cca 271,7 mil. lei.

De asemenea, în luna ianuarie 2023 vor interveni noi obligații de plata, aferent drepturilor de import al gazelor naturale transportate prin conducte pe parcursul lunii decembrie 2022 – în sumă de cca 12,1 mil. lei. Astfel până la 31 ianuarie 2023, SA „Moldovagaz” urmează să transfere la bugetul de stat suma de cca 283,8 mil. lei.

Partajează Share Tweet