Întrevederea cu experții Misiunii Agenției Internaționale pentru Energie (AIE)

Pe 5 februarie 2020 reprezentanții furnizorului de gaze naturale SA „Moldovagaz” în componenta: Valentin Tonu, șef direcție livrare gaze naturale, Marcelina Moraru, expert reglementări și relații internaționale și Doina Deleu, purtător de cuvânt; reprezentanții distribuitorului de gaze naturale SRL „Chișinău-gaz” în componența: Ilie Tutunaru, director și Eduard Ionco, vice director; și reprezentanții transportatorului de gaze naturale SRL „Moldovatransgaz” în componența: Iurie Dolgher, director, Igor Baidaus, inginer șef și Viorel Zabalotnic vice director au participat la întrevederea cu echipa de experți ai Misiunii Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) pentru evaluarea politicilor din sectorul energetic al Republicii Moldova.

Echipa de experți AIE din cadrul proiectului EU4Energy a lansat discuția „Politici energetice dintre țările membre AIE” în cele 11 țări din cadrul proiectului, în scopul sprijinirii dezvoltării politicilor energetice și a celor conexe în țările-partenere, precum și schimbul reciproc în domeniul celor mai bune practici și experiență internaționale.

În cazul Republicii Moldova echipa de experți ai Misiunii AIE este asistată de către reprezentanți ai guvernelor din Georgia și Ucraina, precum și alți parteneri de implementare din statele membre UE.

În acest scop, Valentin Tonu, șef direcție livrare gaze naturale SA „Moldovagaz" a făcut o prezentare succintă a întreprinderilor de furnizare, distribuție și transport de gaze naturale mai multe aspecte: tendințe, realizări, oportunități și probleme.

În perioada 3-7 februarie 2020 echipa de experți ai Misiunii AIE poartă discuții cu mai mulți actori ai sistemului energetic al Republicii Moldova, întreprinderi comerciale, ONG-uri și consultanți, autorități publice centrale, iar în urma evaluării, AIE va publica un raport privind politicile energetice din Republica Moldova.

Partajează Share Tweet