Modalitățile de transmitere a indicilor contorului

SA „Moldovagaz” reamintește că citirea sau expedierea de sine stătător de către consumator a indicilor contorului se efectuează începând cu data de 25 a lunii curente până la data de 5 a lunii următoare. În cazul consumatorilor casnici, expedierea poate fi efectuată atât prin telefon, cât și de către controlor, prezent fizic, care fotografiază indicii contorului.

Implementarea de către întreprindere a serviciilor online, inclusiv a „Cabinetului personal al consumatorului” și Viber ChatBot, are menirea să simplifice acest proces. Totodată, controlorii sistemului de gaze sunt obligați regular să verifice integritatea sigiliilor la contoarele de gaze naturale. Deseori se constată că indicii sunt diminuați artificial, mai ales în perioadă rece a anului, sau sigiliile sunt sparte.

După dorință, consumatorul poate să instaleze pe cont propriu un contor smart sau sistemul de expediere a datelor prin modulul radio, disponibile în magazinele specializate. Conducerea SA „Moldovagaz” este deschisă pentru un dialog și propuneri de îmbunătățire a interacțiunii cu consumatorii și diminuarea la maxim a situațiilor potențial neplăcute.

Partajează Share Tweet