Necesitatea achitării datoriei pentru gazele naturale consumate

Conform situației din data de 09.06.2022, datoria consumatorilor finali pentru gazele naturale furnizate în ianuarie-aprilie 2022 s-a cifrat la 112,123 mil. lei (inclusiv 83,988 mil. lei - consumatori casnici; 28,135 mil. lei - consumatori noncasnici).

În scopul onorării de către SA „Moldovagaz”, până la data de 20 iunie 2022, a obligațiilor pecuniare asumate față de furnizorul extern, precum și asigurării funcționării continue a sistemului de gaze a țării și întru evitarea majorării soldului datoriei consumatorilor finali, informăm, că începând cu data de 13 iunie 2022 SA „Moldovagaz” dispune deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali-debitori.

În context, SA „Moldovagaz” solicită consumatorilor finali să întreprindă toate măsurile de rigoare în vederea stingerii datoriei acumulate pentru gazele naturale consumate.

Partajează Share Tweet