Planurile de activitate SA „Moldovagaz” pentru anul 2020

La 09 ianuarie 2020 Vadim Ceban, Președintele Consiliului de Activitate al SA „Moldovagaz”, a convocat și prezidat ședința de lucru lărgită în care au fost audiate planurile de activitate ale secțiilor și direcțiilor SA „Moldovagaz” pentru anul 2020.

Totalizând planurile enunțate, Vadim Ceban a menționat că reorganizarea tuturor întreprinderilor afiliate SA „Moldovagaz” este prioritară pentru 2020, prin crearea unei singure întreprindere de distribuție, reorganizarea întreprinderilor de transport gaze și a furnizorului, SA «Moldovagaz".

Separarea operatorilor sistemelor de transport este o altă prioritate a anului 2020 impusă de legislația în vigoare. Legea cu privire la gazele naturale prevede expres necesitatea asigurării independenței operatorilor sistemelor de transport gaze. În acest context, la finele anului 2019 la ANRE a fost prezentat planul de reorganizare a operatorilor de transport gaze.

Datorită creării și funcționării pieței gazelor naturale, precum și necesității extinderii pieței de desfacere, SA „Moldovagaz” va identifica proiecte noi de dezvoltare ale activităților nereglementate. Un proiect aparte va viza dezvoltarea stațiilor de alimentare a autovehiculelor cu gazele naturale comprimate (SAAGC) pe întregul teritoriu al RM, inclusiv prin asigurarea unor parteneriate cu autoritățile administrației publice locale.

Principiul transparenței va continua să fie unul din principiile de bază de activitate ale SA „Moldovagaz”. Orice tender și/sau licitație va fi publicată pe pagina întreprinderii pentru ca orice antreprenor să aibă acces la procesul de achiziție.

Președintele Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz” a solicitat optimizarea maximă a bugetelor pentru 2020, planurilor de investiții, utilizarea rezervelor interne pe toate dimensiunile de activitate pentru consolidarea eforturilor în vederea realizării planurilor propuse și eficientizării activității tuturor întreprinderilor.

Partajează Share Tweet