Programul investițional și ponderea acestuia în tariful final

Cheltuielile grupului companiilor „Moldovagaz” în anul curent pentru extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale în cadrul Programului investițional vor constitui circa 52 milioane de lei. Despre realizarea acestuia și ponderea cheltuielilor în tarif – în interviul șefului Direcției investiții și administrarea patrimoniului SA „Moldovagaz” Dumitru Bicec.

Ce cheltuieli pot fi incluse în Programul investițional?

La general investiție este o alocare a unei sume de bani sau a mijloacelor materiale pentru crearea, achiziţionarea de noi imobilizări corporale şi/sau necorporale cu durată de utilizare mai mare de un an, sau pentru extinderea, reconstrucţia, renovarea, modernizarea, reparația capitală şi retehnologizarea imobilizărilor corporale existente. 

În această categorie sunt incluse cheltuielile întreprinderilor din ramura gazelor naturale, care se încadrează în noțiunea mijloacelor fixe și activelor nemateriale, costul cărora depășește 7200 de lei cu TVA pentru o unitate. Acestea urmează să fie direcționate la dezvoltarea activității de bază, inclusiv reparații, reconstrucția și modernizarea capacităților existente, care fac parte din procesul tehnologic și în privința cărora există exigența de modernizare. Aici se includ utilaje, echipamente, mecanisme, costul lucrărilor și materialelor pentru construcții noi și reparații capitale, autoturisme, produse IT și alte programe informaționale. În general, în Programul investițional se includ cheltuielile pentru un an calendaristic, care sunt necesare pentru desfășurarea activității normale a întreprinderii.    

Cine și cum stabilește justificarea cheltuielilor incluse în Program și cât de complicat este procesul de coordonare?

Fiecare operator, inclusiv de furnizare, transport și distribuție a gazelor naturale, are fondatorul său. Anume acest fondator, la primă etapă, aprobă documentul, anume cu el urmează să fie coordonată și argumentată necesitatea investițiilor. Totodată, având în vedere faptul că noi ne aflăm în zona tarifelor reglementate, în care se includ cheltuielile, ulterior Programele investiționale urmează să fie aprobate de către Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE). Această are un regulament echilibrat și multilateral, în care totul este descris foarte clar. 

Există câteva situații și opțiuni de reglementare. În primul rând, când e vorba de necesitate sau exigență. De pildă, dacă noi nu vom face reparații la un obiect sau altul din sistemul de gaze naturale, acest fapt va periclită livrările neîntrerupte a gazelor și securitatea energetică a țării. Cea de a 2-a opțiune include investițiile, care necesită justificarea efectului economic al obiectelor noi. Acesta se confirmă și se dovedește prin intermediul formulelor speciale de calcul, incluse în regulament. 

ANRE își exercită atribuțiile într-un echilibru dintre interesele operatorilor din sistemul de gaze naturale și ale consumatorilor. Este o muncă foarte voluminoasă, fiecare cifră necesită acte confirmative, de defectare, cercetări sau plan de afacere. Procedura este destul de îndelungată – Programul investițional pentru anul următor urmează să fie prezentat Agenției până la 30 septembrie, iar ANRE are la dispoziție 2 luni pentru aprobarea acestuia.  

Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale este o parte componentă a Programului investițional și în anul curent bugetul proiectului a crescut de la 18 până la 52 de milioane lei. Care este cauza?

Potrivit opiniei mele, boom-ul anului curent este legat cu faptul că oamenii s-au deprins să calculeze. Prețul la gazele naturale scade, iar la lemne și cărbune crește. Oamenii înțeleg că este foarte comod și util să investești o singură dată în racordare, decât să cauți cărbune și lemne destul de scumpe, să fie asigurată livrarea acestora, păstrarea etc. Anume din acest considerent tot mai mulți oameni din Moldova doresc să folosească gazele naturale în calitate de combustibil. 

Drept urmare, organele publice locale au depus un volum imens de cereri pentru extinderea rețelelor. Acestea urmează să fie însoțite de acte de proiectare și lista consumatorilor potențiali noi, care au confirmat în scris dorința de a se conecta la rețea. Oamenii urmează să achite o taxa fixă în mărime de 2970 de lei, care include cotizația consumatorilor în dezvoltarea rețelelor. 

Posibilitățile financiare ale operatorilor din sistemul gazelor naturale nu sunt nelimitate. Noi nu putem, din păcate, pe parcursul unuia sau doi ani să finalizăm programul de gazificare a țării. La moment, nivelul acesteia constituie 62,5% dintre localități. 

Este necesar să fie luate în calcul și posibilitățile tehnice de gazificare. În cazul unor sate deja există gazoduct la intrare in localitate și aceasta deja este parțial gazificată. În astfel de cazuri este vorba de dezvoltarea sau extinderea rețelei din interiorul localităților. Totodată, sunt multe localități, care n-au gazoduct la intrare. Drept consecință apare necesitatea construcției unor gazoducte între localități, care influențează costurile dezvoltării și, respectiv, diminuează eficiența economică. 

În acest context, cât de important este rolul organelor publice locale?

În localitățile în care primarii și consiliile sunt activi și sunt gata să lucreze în această direcție, rezultatul apare mai simplu și mai repede. În acest sens, organelor publice locale le revine un volum mare de lucru. În primul rând, urmează să comande și să achite din bugetul local proiectul. Totodată, este necesar un număr minim de doritori de a se conecta (cel puțin 50% din sector care urmează a fi gazificat). Deseori, primarul dorește acest lucru, însă unii locuitori nici nu vor să audă despre gazificare. 

Este necesar de explicat avantajele ce vor obține oamenii în urma gazificării. Acest lucru, în primul rînd revine Primăriei în comun cu reprezentanții operatorului de distribuție a gazelor naturale.

Cheltuielile din cadrul Programului investițional, inclusiv pentru extinderea rețelelor, se includ în tarif. Cât de mare este ponderea acestora?

Aceste cheltuieli reprezintă o parte foarte nesemnificativă a tarifului. În tarif se include doar uzura (amortizarea) mijloacelor fixe, care sunt puse în exploatare, și nivelul rentabilității activelor noi aprobat de ANRE, ci nu suma totală cheltuită la moment pentru extindere și modernizare. Termenul de exploatare a țevilor de polietilena constituie 25 de ani, a celor de metal 20 de ani. 

Spre exemplu, „Chișinău-gaz” va investi până la sfârșitul anului în dezvoltarea rețelei în suburbia Sângera 9,5 milioane de lei, însă acești bani se vor întoarce prin tarif în 25 de ani. În general, ponderea tuturor investițiilor în tariful final constituie cca 32 bani pe un metru cub, iar ponderea investițiilor pentru dezvoltarea rețelelor în tariful final nu depășește 5 bani. 

Ce întreprinderi aprobă Programe investiționale și aceste cheltuieli se includ in tarif?

Această regula vizează nu doar întreprinderile din sectorul gazelor naturale, ci pe toți cei care furnizează servicii pe baza tarifelor reglementate. În această listă este energia electrică, termica, apa potabilă și canalizare. 

 

Partajează Share Tweet