Propuneri de optimizare a cadrului legislativ

SA „Moldovagaz” a înaintat către Ministerul Dezvoltării Regionale și Infrastructurii, Ministerul Economiei și Agenția Națională de Reglementare în Energetică propunerile sale de optimizare a legilor și a altor acte normative, care reglementează activitățile întreprinderilor din sectorul gazelor. Scopul lor principal este de a simplifica relațiile dintre consumatori și furnizori, precum și operatorii sistemului de distribuție a gazelor. În cazul în care acestea vor aprobate, perioada de racordare primară efectivă la rețeaua de gaze naturale de la data depunerii cererii se va reduce de la actualele 68 la 41 de zile pentru consumatorii casnici, și de la 98 la 46 de zile pentru consumatorii noncasnici (persoane juridice).

Totodată, „Chișinău-gaz”, precum și alte întreprinderi de distribuție a gazelor din grupul de companii „Moldovagaz”, au început să-și optimizeze procedurile interne, care vizează atât racordarea inițiala, cât și reconectarea consumatorilor. Se preconizează reducerea semnificativă a termenelor pentru eliberarea avizului de racordare, proiectarea, instalarea echipamentelor și alte activități, precum și revizuirea listei de documente pe care un potențial consumator urmează să le prezinte înainte de încheierea contractului.

Potrivit normelor actuale, cu dreptul la inițiativă legislativă sunt învestiți deputații Parlamentului Republicii Moldova, precum și Guvernul.

Partajează Share Tweet