SA „Moldovagaz” este deschisă pentru un dialog constructiv cu acționarii minoritari

În pofida faptului că Adunarea generală a acționarilor, care a avut loc în data de 24 iulie, s-a desfășurat în condiții speciale de ordin sanitar, legate de COVID-19, aceasta a trezit un interes sporit din partea acționarilor minoritari.

Spre deosebire de anii precedenți, acționarii minoritari care au participat la Adunare, au manifestat o implicare activă și au adresat mai multe întrebări, fapt pentru care conducerea companiei le exprimă recunoștința. Această abordare va permite în viitor să fie îmbunătățită activitatea întreprinderii, cu scopul de a deveni mai eficientă în interesul consumatorilor și a acționarilor.

În general, întrebările acționarilor au vizat plata dividendelor, activitățile în privința recuperării creanțelor existente, necesitatea de a acorda mai multă atenție nevoilor pensionarilor din ramură etc. Nicio întrebare nu a rămas fără răspuns.

O parte dintre acționarii minoritari au manifestat interes față de aprobarea contractelor în care este prezent conflictul de interese, inclusiv în partea ce ține de contractul de livrare a gazelor naturale în Republica Moldova în anul 2020. Referitor la acest aspect este necesar de menționat următoarele.

 -  SA „Moldovagaz” furnizează gaze naturale în Republica Moldova, inclusiv în regiunea de stânga Nistrului, conform contractului cu SAP „Gazprom”

-  Semnarea acestui contract la finele anului trecut a permis să fie asigurată securitatea energetică a țării, pe fundalul incertitudinii în relațiile dintre SAP „Gazprom” și Ucraina

-  În legătură cu faptul că SAP „Gazprom” este acționarul majoritar al SA „Moldovagaz”, această înțelegere conține un conflict de interese și urmează să fie aprobată de către Adunarea generală a acționarilor

-  Astfel de contracte sunt încheiate de SA „Moldovagaz” și SAP „Gazprom” începând cu anul 1999 și niciodată n-au fost contestate

-  Prețul de achiziție este stabilit conform contractului și în anul 2020 a fost comparabil, iar în unele cazuri și mai scăzut, în comparație cu alte țări europene

-  Ceea ce ține furnizarea gazelor în regiunea din stângă Nistrului, sunt încheiate contracte suplimentare dintre SA „Moldovagaz” și SRL „Tiraspoltransgaz”, care își asumă responsabilitatea pentru achitarea gazelor naturale, furnizate consumatorilor din regiune. Totodată, această regiune este tratată de către conducerea companiei drept o parte integrală a Republicii Moldova

-  Prețul de achiziție a gazelor naturale în mărime de 173,39 dolari SUA pentru o mie de metri cubi, menționat în acordul respectiv, este unul prognozat. În realitate, prețul mediu anual pentru anul 2020 va constitui 140-145 dolari SUA, inclusiv costurile de transportare până la hotarul țării

 -  SA „Moldovagaz” nu achită și niciodată nu a achitat SAP „Gazprom” costurile gazelor naturale, furnizate consumatorilor din stânga Nistrului. Datoria respectivă nu este pusă pe umerii consumatorilor de pe malul drept al Nistrului. Această întrebare depășește relațiile contractuale și urmează să fie rezolvată la nivelul acționarilor.

Pe acest fundal, poziția persoanelor care recent au devenit acționari ai SA „Moldovagaz” și în premieră au participat la Adunarea generală a acționarilor, exprimată pe rețelele de socializare, trezește o ușoară nedumerire.

La această etapă, conducerea SA „Moldovagaz” nu este predispusă să trateze afirmațiile respective drept manifestare a unei rele voințe și angajament, direcționate împotrivă companiei și a acționarilor. Foarte probabil, această este consecința a unei înțelegeri insuficiente a esenței problemei. Totodată, conducerea companiei este deschisă pentru întrevederi suplimentare cu fiecare acționar, cu scopul oferirii informațiilor suplimentare pentru perceperea mai corectă și exhaustivă a situației.    

Partajează Share Tweet