SA „Moldovagaz” susține Ziua Planetei prin acțiunile sale

SA „Moldovagaz” înțelege impactul enorm pe care sectorul energetic îl are asupra mediului și asupra schimbărilor climatice, de aceea din octombrie 2020 este membru al Parteneriatului Petrol și Gaze pentru Metan 2.0 (Oil &Gas Methane Partnership/ OGMP 2.0).

Cu prilejul Zilei Planetei, sărbătoare oficială instituită de ONU încă în 2009, SA „Moldovagaz” a organizat pe 26 aprilie 2023 în parteneriat cu UNEP (Agenția ONU pentru Mediu) Atelierul de lucru cu tematica ”Emisiile de metan și OGMP 2.0”.

Președintele întreprinderii, Vadim Ceban a subliniat importanța subiectului, avînd în vedere politicile globale de decarbonizare și directivele interne de eficientizare a activității întreprinderilor din sectorul gazelor naturale.

În același timp, dnul Ceban a menționat că necesitatea reducerii emisiilor de metan a fost deja recunoscută la nivel global și prin publicarea la 14.10.2020 a Strategiei UE de reducere a emisiilor de metan devenind esențială pentru evitarea celor mai grave efecte ale schimbărilor climatice. Astfel anume OGMP 2.0 este văzut ca o oportunitate enormă în sensul reducerii emisiilor în sistemul gestionat de SA „Moldovagaz” și de companiile sale fiice – nu doar pentru perioada imediat următoare, ci și în perspectivă mai îndelungată.

Vadim Ceban a manifestat încrederea că SA „Moldovagaz” este pregătită să își asume calitatea de inițiator, având în vedere activitatea îndelungată în sectorul gazelor naturale al Republicii Moldova, chiar dacă legislația Republicii Moldova nu stabilește deocamdată obligații exprese privind reducerea emisiilor de metan. Reducerea emisiilor ar putea avea ca rezultat economii financiare esențiale și ar putea fi realizată la un cost redus, iar cele mai performante companii și țări au trasat deja calea în acest sens, a subliniat dnul Ceban. SA „Moldovagaz” este dornică să urmeze aceste exemple, implementând în rețeaua sa progresele tehnice privind capacitățile de măsurare și transparența datelor, mărindu-și astfel criteriile sale de performanță atât în teritoriul țării, cât și la nivel regional.

SA „Moldovagaz” s-a angajat să reducă emisiile și să sprijine energia curată, având deja nivelul 2 de implementare a strategiilor de reducere ale emisiilor OGMP 2.0, sprijină companiile sale afiliate în planificarea și integrarea măsurilor și echipamentelor necesare pentru monitorizarea emisiilor de metan ale sistemului de gaze naturale.

SA „Moldovagaz” deține în prezent statutul de Furnizor licențiat de gaze naturale, și în același timp, Fondator al unui grup de companii de gaze naturale: operatorul de sistem de transport SRL „Moldovatransgaz” (în procedură de separare), precum și 12 operatori de sistem de distribuție (în procedură de reformare).

Partajează Share Tweet