Un grup comun de lucru este creat cu reprezentanții SA „Termoelectrica”

Elaborarea unui plan de stingere integrală a datoriei istorice pentru gazele naturale consumate de către SA „Termoelectrica” va deveni una din sarcinile principale ale grupului comun de lucru, creat cu reprezentații SA „Moldovagaz”. Potrivit serviciului de presă al SA ”Moldovagaz”, la data de 30 aprilie 2020 datoria SA „Termoelectrica” a constituit cca 2,4 miliarde de lei.

„Noi suntem cointeresați în relațiile comerciale cu un astfel de consumator ca „Termoelectrica”, inclusiv în contextul liberalizării pieței de gaze naturale din Moldova”, a menționat, în cadrul ședinței cu conducerea celui mare producător de energie termică și electrică, Vicepreședintele Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz”, Vitalie Țurcanu. Anterior, un grup comun de lucru similar a fost creat și cu SA „Cet Nord”, datoriile istorice ale căreia depășesc 185 milioane de lei.

Rambursarea datoriei pentru gazele naturale, precum și neadmiterea creșterii acesteia de către întreprinderile din sectorul termoenergetic, la care statul este acționar, au fost menționate în cadrul ședinței Comisiei interguvernamentale moldo-ruse în luna septembrie 2019.

Partajează Share Tweet