Volumul de achiziționare a gazelor naturale în luna decembrie 2022

Volumul de gaze naturale achiziționate de către SA „Moldovagaz” de la SA „Energocom” în luna decembrie 2022 a constituit 96 milioane de metri cubi la prețul de 1 183 dolari SUA pentru o mie de metri cubi (inclusiv TVA). Astfel, costul total al gazul achiziționat a constituit 113,6 milioane dolari SUA, echivalentul a cca 2,174 miliarde lei.

Conform situației din 20 ianuarie 2023, SA „Moldovagaz” a achitat integral SA „Energocom” costul livrărilor de gaze naturale din luna decembrie 2022. Acest fapt a devenit posibil, inclusiv, grație sumei compensației pentru decembrie 2022, alocate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în valoare de circa 532,1 milioane lei.

Partajează Share Tweet