Conjunctura pieței de tip spot este inclusa în contractul de achiziție a gazelor

Formula de formare a prețului de achiziție a gazelor naturale de la SAP „Gazprom” de către SA „Moldovagaz” în perioada caldă a anului se va corela cu conjunctura curentă la hub-ul german de gaze NCG. Potrivit serviciului relații publice al întreprinderii, modificările respective în contractul în vigoare au fost aprobate la Adunarea extraordinară a acționarilor companiei. Condițiile noi se vor aplica în trimestrul II și III al anului, cărora îi revin pînă la 20% din volumul anual al consumului de gaze.

Totodată, în trimestrul I și IV al anului, se va aplica formula precedentă de achiziție a gazelor, corelată trimestrial la situația pe piața motorinei și păcurii. Acest fapt va permite furnizarea gazelor consumatorilor, inclusiv întreprinderilor din sectorul termoenergetic, la un preț mai avantajos, în comparație cu piața de tip spot. Astfel, în data de 13 ianuarie 2021 cotațiile pe hub-ul NCG au constituit cca 330 dolari SUA, fără costurile de transportare. Pentru comparație, prețul mediu de achiziție inclus în tarif, aprobat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, este de peste 2 ori mai mic.

Este de menționat că, în anul 2020 prețul mediu anual de achiziție de la „Gazprom” a constituit 148,87 dolari SUA, inclusiv cheltuielile de transport până la hotarul țării. În același timp, pe hub-ul NCG acesta s-ar fi ridicat la 187,93 dolari SUA. Drept consecința, achiziționarea gazelor de la „Gazprom” a permis să fie economisite cca 44 milioane de dolari.

În cadrul Adunării extraordinare a acționarilor s-a aprobat și suplimentul la contractul dintre SAP „Gazprom” și SA „Moldovagaz” privind condițiile de tranzit prin teritoriul țării. Printre altele, acesta presupune transportarea în primul trimestru al anului curent a peste 417 milioane de metri cubi de gaze naturale în direcția Stației de măsurare „Orlovka”.

Partajează Share Tweet