Consumul de gaze naturale în luna decembrie 2022

Volumul consumului de gaze naturale în luna decembrie 2022 a constituit 101,8 milioane de metri cubi, ceea ce este cu circa 42,2 % mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului 2021. Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna noiembrie 2022 acest indicator a crescut cu 38,7  milioane de metri cubi sau cu circa 61,3 %.

Consumatorii casnici, pînă la data de 31 decembrie 2022, au plătit 99,1% din sumele facturate în anul curent, ceea ce este cu 0,4% mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului 2021. În cazul consumatorilor non-casnici (persoanele juridice), ponderea transferurilor a fost de 99%, ceea ce este identic indicilor perioadei similare a anului trecut. Întreprinderile din sectorul energetic și termic din țară au achitat facturile în proporție de 99,9%, ceea ce este cu 0,2 puncte procentuale mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În conformitate cu Legea nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, consumatorilor casnici în număr de 573 576 conturi personale le-a fost calculată compensația pentru consumul gazelor naturale în decembrie 2022 în mărime de 523,5 milioane lei. Adițional, pentru consumatorii casnici din asociațiile de locatari în număr total de 9848 locuri de consum volumul compensațiilor calculate a constituit 8,6 milioane lei, în funcție de categoria vulnerabilității energetice atribuite.

În perioada de referință de la rețeaua de distribuție a gazelor naturale au fost deconectate 378 unități de consum, datoriile posesorilor acestora fiind în mărime de circa 1,7 milioane lei. Totodată, față de 193 consumatori s-a aplicat condiția plații preventive, drept consecință a sistării anterioare a furnizării de gaze naturale pentru neachitarea în termen a contravalorii gazelor naturale consumate.

Conform datelor SA „Moldovagaz”, nivelul total de achitare a consumului de gaze naturale la data de 31 decembrie 2022 a atins cifra de 12,329 miliarde lei și acoperă 99,3% din volumul furnizat în perioadă ianuarie-noiembrie 2022. Gazele consumate în luna decembrie urmează să fie achitate în luna ianuarie curent.Partajează Share Tweet