Declarația SA „Moldovagaz” referitor la auditul datoriilor

SA „Moldovagaz” a primit rezultatele auditului datoriei istorice a companiei către SAP „Gazprom”, realizat de „Wikborg rein advokatfirma” AS împreună cu „Forensic risk alliance and Co” în interesul Agenției Proprietății Publice a Republicii Moldova abia astăzi, 6 septembrie, la orele 09.00. Ca urmare, la moment întreprinderea actualmente nu poate să se pronunțe referitor la constatările, concluziile și aprecierile din acest document.

Cu toate acestea, SA „Moldovagaz” constată că societatea nu este subiectul auditului respectiv, în timp ce obiectul acestuia îl reprezintă activitățile economico-finaciare și datoria istorică față de furnizorul extern de gaze naturale. Totodată, în cadrul efectuării auditului societatea a furnizat Agenției Proprietății Publice toate informațiile solicitate pe principii de confidențialitate.

Pe de altă parte, în conformitate cu legislația actuală, precum și Protocolul privind rezultatele negocierilor privind reglementarea aspectelor problematice în domeniul gazelor naturale, semnat în octombrie 2021 la Sankt-Petersburg cu participarea viceprim-ministrului Guvernului Republicii Moldova, acest raport de audit urmează să fie coordonat în prealabil cu organele de conducere corporative ale companiei, și anume Consiliul de Observatori al SA „Moldovagaz”.

Partajează Share Tweet