Expiră termenul limită pentru achitarea facturilor de către consumătorii noncasnici

SA „Moldovagaz” reamintește consumatorilor săi noncasnici, persoane juridice, că pe 15 februarie 2020 va expira data-limită de plată a facturii pentru gazele naturale consumate în luna ianuarie 2020.

În conformitate cu pct. 105 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale „Furnizorul este în drept să solicite deconectarea, iar operatorul de sistem va deconecta în termen de cel mult 10 zile lucrătoare instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului noncasnic în cazul neachitării plăţilor pentru gazele naturale utilizate la locul de consum, la expirarea termenului de 10 zile calendaristice din data-limită de plată a facturii, prezentată consumatorului noncasnic”.

În acest context, SA „Moldovagaz” solicită respectuos onorarea obligațiilor financiare față de furnizor în vederea neaplicării prevederilor pct. 105 din Regulament.

Partajează Share Tweet