Expirarea termenelor de achitare a facturilor pentru gazele naturale pentru consumatorii casnici și noncasnici

SA „Moldovagaz” informează consumatorii săi noncasnici, persoane juridice, despre faptul că la 15 noiembrie 2019 a expirat data-limită de plată a facturii pentru gazele naturale consumate în luna octombrie 2019. Pentru consumatorii casnici, persoane fizice, data-limită de plată a facturii a expirat la 20 noiembrie 2019.

Furnizorul este în drept să solicite deconectarea, în conformitate cu pct. 104-105 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, iar operatorul de sistem va deconecta în termen de cel mult 10 zile lucrătoare instalațiile de gaze naturale ale consumatorului casnic/noncasnic în cazul neachitării plăților pentru gazele naturale utilizate la locul de consum, la expirarea termenului de 10 zile calendaristice din data-limită de plată a facturii, prezentată consumatorului.

SA „Moldovagaz” reamintește că conform pct. 78 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, factura conține preavizul:

ATENŢIE ! “Vă preîntâmpinăm că în cazul neachitării acestei facturi de plată, în decurs de 10 zile calendaristice de la data-limită de achitare indicată în ea, în conformitate cu legislația, vom fi nevoiți să solicităm deconectarea de la rețeaua de gaze naturale a instalațiilor de gaze naturale ce Vă aparțin. Reconectarea instalațiilor de gaze naturale la rețeaua de gaze naturale va fi posibilă după eliminarea motivului care a dus la deconectare şi după achitarea tarifului pentru reconectare.”

În acest context, SA „Moldovagaz” constată că termenul de achitare a facturilor - data de 25 noiembrie 2019 (data-limită de plată + 10 zile, conform Regulamentului) a expirat pentru consumatorii noncasnici, persoane juridice, de aceea solicită respectuos tuturor celor, care nu și-au onorat obligațiile financiare față de furnizor, să le execute în cel mai scurt timp, în caz contrar consumatorii debitori vor fi deconectați.

Partajează Share Tweet