Îndemn către consumatori de gaze naturale

Stimați consumatori!
 
În scopul asigurării funcționării continue a sistemului de gaze naturale al republicii, SA ”Moldovagaz” urmează să respecte corespunzător obligațiile contractuale de plată asumate față de furnizorul extern de gaze naturale. Acestea presupun achitarea integrală, până la data de 20 a lunii de gestiune, a contravalorii gazelor naturale consumate în luna precedentă și 50% din valoarea gazelor naturale contractate pentru luna curentă.
 
În context, ținând cont de situația creată pe piața gazelor naturale și întru asigurarea respectării de către SA ”Moldovagaz” a clauzelor contractuale de plată vă rugăm insistent să achitați la timp facturile primite pentru consumul curent de gaze naturale.
 
Totodată, luând în considerare circumstanțele create, pentru a-și onora pe deplin obligațiunile contractuale de plată și a nu a pune în pericol furnizarea gazelor naturale, rugăm să examinați posibilitatea achitării în avans pentru gazele naturale care urmează a fi consumate în lunile ce urmează.
 
Acest fapt îi va permite SA „Moldovagaz” să-și execute obligațiunile financiare contractuale față de furnizorul extern de gaze naturale și astfel să fie asigurată furnizarea neîntreruptă a gazelor naturale în Republica Moldova.
 
Achitarea facturilor pentru gazele naturale poate fi efectuată:
 
- online cu cardul bancar prin modalitățile de plată oferite de băncile comerciale ale Republicii Moldova: Victoriabank, Moldindconbank, Moldova-Agroindbank, Energbank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Otpbank, EuroCreditBank;
- online cu cardul bancar, accesând pagina web Paynet;
- online prin portofelul electronic accesând paginile web RunPay, Paynet, Qiwi și Bpay;
- online cu cardul bancar, accesând pagina www.moldovagaz.md, rubrica ”Achită factura”;
- cu cardul bancar la bancomatele băncilor comerciale ale Republicii Moldova: Victoriabank, Moldindconbank, Moldova-Agroindbank, Energbank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Otpbank, EuroCreditBank;
- prin intermediul terminalelor de plăți electronice RunPay, Paynet, Qiwi și Bpay;
- în oficiile băncilor comerciale menționate mai sus și „Poșta Moldovei”.
Partajează Share Tweet