Informație despre statutul dlui Veaceslav Negruta in calitate de membru al Consiliului de Observatori al SA „Moldovagaz”

Conform Statutului SA „Moldovagaz”, Consiliul de Observatori reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre Adunările generale ale acționarilor și în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății și Consiliului de Administrație. Membrii Consiliului de Observatori sunt aleși prin vot cumulativ de către Adunarea generală a acționarilor pe un termen de un an și pot fi realeși un număr nelimitat de ori.

Din componența Consiliul de Observatori fac parte 6 persoane. Autoritatea abilitată din partea Republicii Moldova desemnează în componența Consiliului de Observatori 2 membri. La Adunarea generală anuală ordinară a acționarilor SA „Moldovagaz” din 31.05.2022, în Consiliul de Observatori al SA „Moldovagaz” din partea Republicii Moldova au fost aleși dl Veaceslav Negruța și dl Constantin Borosan.

Conform Regulamentului Consiliului de Observatori orice membru al Consiliului poate din proprie inițiativă solicita în scris încetarea calității sale de membru înainte de termen. Calitatea de membru al Consiliului de consideră încetată din ziua următoare depunerii cererii. La data de 14.11 2022 dl Veaceslav Negruță a depus cerere, iar din 15.11.2022 a încetat calitatea sa de membru al Consiliului de Observatori al SA „Moldovagaz” și dreptul de a mai primi remunerație. 

Partajează Share Tweet