Informație pentru consumatorii de gaze naturale privind devierile tarifare

În conformitate cu decizia Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.72 din 31 mai 2023, prin derogare de la art. 80 alin.3 din Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale, în scopul asigurării unui mecanism echitabil de recuperare a devierilor financiare de la toți consumatorii finali, inclusiv cei care își schimbă furnizorul sau reziliază contractul de furnizare, se va aplica o plata unică.

Conform situației la data de 19 iunie 2023, în perioada ianuarie–mai 2023 în adresa SA “Moldovagaz” au parvenit 86 solicitări din partea consumatorilor noncasnici privind schimbarea furnizorului, și micșorarea volumelor de gaze naturale contractate. Astfel, din numărul total de adresări 24 sunt solicitări de schimbare a furnizorului de gaze  naturale. Din numărul respectiv, 18 consumatori finali au finalizat procesul de schimbare a furnizorului, fiind reziliat contractul de furnizare a gazelor natural (până la data de 31.05.2023), 4 consumatori finali au suspendat procesul de schimbare a furnizorului, iar 2 consumatori finali sunt în proces de schimbare a furnizorului de gaze naturale. 

La fel, au parvenit 52 solicitări de micșorare a volumului de gaze naturale contractat de la SA “Moldovagaz” și achiziționarea parțială a volumului de gaze necesare de la furnizorii pe piața liberă, precum și 10 solicitări de micșorare a volumului de gaze naturale din motivul stopării producerii și trecerea la combustibil alternativ.

SA “Moldovagaz” a transmis consumatorilor finali, care solicită schimbarea furnizorului sau reziliază contractul de furnizare a gazelor naturale, calculul plății unice în scopul asigurării unui mecanism echitabil de recuperare a devierilor financiare conform formulei din dispoziția susmenționată.

Conform pct.2 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.72 din 31 mai 2023, SA “Moldovagaz” a sistat recepționarea cererilor consumatorilor finali privind furnizarea gazelor naturale la un loc de consum în baza mai multor contracte, încheiate cu diferiți furnizori a gazelor naturale. Consumatorii finali, care procură simultan și pe piața nereglementată  de gaze naturale, au obligația de a alege, până la data de 30iunie 2023, piața pe care urmează să rămână în continuare.

Partajează Share Tweet