Interviu pentru Capital Market

Interviu cu Vadim Ceban, preşedinte al Consiliului de Administraţie al SA “Moldovagaz”.

– Domnule Ceban, permiteţi-mi să vă felicit cu numirea dvs. în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SA “Moldovagaz” şi să vă întreb care sunt sarcinile pe care vi le propuneţi să le realizaţi pentru dezvoltarea companiei şi căror momente intenţionaţi să acordaţi o atenţie deosebită?

– Mulţumesc pentru felicitări. Numirea în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SA “Moldovagaz” este o mare onoare pentru mine, dar, în acelaşi timp, şi o mare responsabilitate, reieşind din importanţa strategică a SA “Moldovagaz” în asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova.

Industria gazelor din Republica Moldova se află la etapa de reformare, atât la nivel legislativ, cât şi la nivel de infrastructură, care presupune crearea unei pieţe concurenţiale.

Ne propunem mai multe sarcini, dar cea mai importantă dintre ele este asigurarea furnizării neîntrerupte a gazelor naturale către consumatorii din Republica Moldova. Această problemă este deosebit de acută acum, deoarece la sfârşitul acestui an expiră contractele de furnizare a gazelor naturale Republicii Moldova şi organizarea tranzitului de gaze naturale pentru terţi, încheiate cu societatea pe acţiuni de tip deschis SAD “Gazprom”. Această problemă a fost discutată inclusiv la nivelul Comisiei interguvernamentale pentru cooperare comercial-economică între Republica Moldova şi Federaţia Rusă, care a avut loc în perioada 19 septembrie curent, drept urmare fiind luate unele decizii importante pentru ţară.

Alte sarcini importante ale companiei se referă la asigurarea fiabilităţii şi eficienţei infrastructurii gazelor, realizarea procesului de reorganizare a structurii complexului de gaze şi îndeplinirea tuturor cerinţelor Legii cu privire la gazele naturale, optimizarea costurilor şi cheltuielilor, reducerea pierderilor de gaze, asigurarea desfăşurării unei activităţi profitabile şi achitarea integrală pentru gazele naturale consumate.

– Care este echilibrul dintre interesele acţio­narilor majoritari ai companiei în persoana Guvernului Republicii Moldova şi ai companiei energetice transnaţionale ruse – SAD “Gazprom”?

– Acţionarii majoritari ai SA “Moldovagaz” sunt: SAD “Gazprom”, care deţine 50% din acţiunile companiei, Republica Moldova (reprezentată de Agenţia Proprietăţii Publice), care deţine 35,33% din acţiuni şi administraţia Transnistriei, care deţine 13,44% din acţiuni, ce au fost transmise spre gestionare de încredere SAD “Gazprom”.

Conform documentelor constitutive, niciunul dintre acţionarii SA “Moldovagaz” nu are posibilitatea să determine de unul singur deciziile SA “Moldovagaz”, ceea ce permite asigurarea unui echilibru al intereselor acţionarilor şi adoptarea unor decizii echilibrate şi consolidate de către organele de conducere ale SA “Moldovagaz”.

– Până la 1 ianuarie 2020 se planifică finalizarea reorganizării SA “Moldovagaz”, prin divizarea acesteia într-o companie care va furniza gaze pe piaţa din Moldova şi o întreprindere care va transporta şi distribui “combustibilul albastru”. Spuneţi-ne, la ce etapă se află acest proces? Cum vor fi distribuiţi actua­lii acţionari majoritari ai SA “Moldovagaz” şi la ce ar trebui să se aştepte acţionarii minoritari?

– Vreau să explic, căci nu este vorba despre reorganizarea SA “Moldovagaz”. Este vorba despre necesitatea respectării cerinţelor Legii Republicii Moldova „Cu privire la gazele naturale” nr. 108 din 27.05.2016 (implementarea celui de-al treilea pachet energetic al UE), care presupune asigurarea independenţei operatorilor sistemelor de transport (întreprinderile dependente ale SA “Moldovagaz” – SRL “Moldovatransgaz” şi SRL “Tiraspoltransgaz”), precum şi separarea activităţii de furnizare a gazelor naturale de cea de transport (în cazul SRL “Tiraspoltransgaz”).

Pentru a implementa aceste cerinţe ale Legii, pe 26 decembrie 2018, Consiliul de Supraveghere al SA “Moldovagaz” a aprobat Planul privind asigurarea independenţei operatorilor de transport gaze ai SA “Moldovagaz” SA – SRL Moldovatransgaz şi SRL Tiraspoltransgaz. Cu toate acestea, în procesul de realizare a acestui plan, SA “Moldovagaz” s-a confruntat cu o serie de probleme cu privire la statutul juridic al reţelelor de transport – datoriile mari ale SRL “Tiraspoltransgaz” pentru gazele naturale consumate şi o serie de alte probleme, ale căror soluţionare este în afara competenţei SA “Moldovagaz”.

În acest sens, în prezent, SA “Moldovagaz” a solicitat asistenţă autorităţilor statului şi Comunităţii Energetice în rezolvarea dificultăţilor apărute cu scopul implementării în continuare a măsurilor de asigurare a independenţei operatorilor sistemului de transport gaze ai SA “Moldovagaz”.

– Practica din ultimii ani arată că întreprinderea direcţionează cea mai mare parte a profitului său spre acoperirea pierderilor din anii precedenţi. În acest sens, ne puteţi spune care este situaţia cu privire la datoriile pentru gazele naturale importate, care este nivelul actual al achitărilor din partea populaţiei şi din partea agenţilor economici? În acest context, este planificată desfăşurarea unei analize a activităţii structurilor regionale ale SA “Moldovagaz”?

– Datoria pentru gazele naturale livrate Republicii Moldova (cu excepţia Transnistriei) faţă de Grupul Gazprom constituie 0,7 miliarde de dolari SUA şi s-a format ca urmare a datoriilor companiilor CET (mai mult de 2,7 miliarde de lei), diferenţelor negative de curs valutar, pierderilor operaţionale ale SA “Moldovagaz” şi ale întreprinderilor sale, care au legătură cu reglementarea tarifară, precum şi a altor factori.

În ceea ce priveşte nivelul de plată a consumatorilor finali pentru gazele naturale livrate în 2019, vă comunic despre faptul că, începând cu 10 septembrie 2019, achitarea consumatorilor casnici a fost de 95,6%, iar a agenţilor economici – de 92,2%.

SA “Moldovagaz” verifică şi monitorizează în permanenţă activitatea structurilor sale regio­nale de către o subdiviziune a Departamentului de furnizare gaze şi relaţii cu consumatorii. Pentru efectuarea analizei activităţii Serviciilor regionale de furnizare a gazelor naturale, sunt compilate informaţii săptămânale şi lunare cu privire la livrările şi achitările pentru gaze, grupate pe categorii de consumatori şi regiuni.

În ceea ce priveşte structurile regionale ale SA “Moldovagaz”, în special întreprinderile de distribuţie a gazelor naturale, desigur, activităţile lor vor fi supuse unei analize complexe, în urma căreia vor fi luate măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor lor, inclusiv posibila restructurare şi reorganizare a acestora.

– Aş dori să vă întreb despre volumul de gaze naturale primit de Tiraspoltransgaz-Transnistria de la SA “Moldovagaz”. Care este datoria companiei conform ultimelor date şi cum vedeţi soluţionarea acestei probleme?

– Datoria SRL “Tiraspoltransgaz” pentru gazele naturale livrate, conform situaţiei din 01.08.2019, constituie 6,65 miliarde de dolari SUA şi este confirmată de hotărârile judecătoreşti şi titlurile executorii.
În prezent sunt luate unele măsuri, inclusiv la nivel interstatal, cu privire la întocmirea documentaţiei legale care prevede un mecanism de rambursare a datoriei acumulate pentru gaze.

– În cadrul şedinţei anuale, acţionarii ar fi trebuit să aprobe chestiunea cu privire la încheierea contractelor de cumpărare a gazelor naturale pentru anul viitor, însă revizuirea problemei date a fost amânată. În acest sens, spuneţi-ne, la ce etapă se află lucrările de încheiere a contractului de furnizare şi tranzitare a gazelor din Federaţia Rusă? Există calcule preliminare privind volumul „combustibilului albastru” pe care îl va primi ţara noastră prin conducta de gaz existentă şi după lansarea conductei de transport gaze naturale Ungheni-Chişinău, programată să fie dată în exploatare la sfârşitul anului?

– În prezent, au loc negocieri cu SAD “Gazprom”, inclusiv la cel mai înalt nivel, cu privire la prelungirea sau semnarea unor noi contracte de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii din Republica Moldova începând cu 1 ianuarie 2020. Principalele condiţii ale contractului vor depinde de rezultatele negocierilor dintre partea rusă şi cea ucraineană cu privire la problema tranzitului de gaze prin Ucraina. Sperăm că părţile vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura furnizarea de gaze naturale consumatorilor din Republica Moldova după 31 decembrie 2019.

Trebuie menţionat faptul că, în prezent, aprovizionarea cu gaze a tuturor consumatorilor din ţară este posibilă doar prin traseul existent (prin conducta transbalcanică şi prin conducta ACB). O livrare alternativă a gazelor naturale pentru necesităţile Republicii Moldova, inclusiv prin conducta de gaze Ungheni-Chişinău, din păcate, va fi posibilă numai după finalizarea construcţiei acestui gazoduct, precum şi după finalizarea construcţiei întregii infrastructuri a gazelor din România, necesară pentru asigurarea transportului volumelor necesare de gaze naturale în Republica Moldova prin conducta de transport gaze naturale Iaşi-Ungheni.

– Vă mulţumesc pentru interviu.


Sursa: Capital Market

Partajează Share Tweet