Procedura de gazificare internă a localităților

SA „Moldovagaz” consideră necesar să vină cu o informație utilă consumatorilor, ținând cont de faptul că pe 8 februarie 2020 a fost publicat un articol despre o situația neclară creată în s. Crocmaz, r-nul Ștefan Vodă, aflată în zona de operare a titularului de licență ÎM ”Rotalin gaz trading” SRL, responsabil, în teritoriul autorizat, de desfășurarea activităților în sectorul gazelor naturale.       

Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică este instituția învestită cu competențe de reglementare şi de monitorizare a activităților operatorilor sistemelor de distribuție, transport, furnizare, stocare, depozitare din sectorul gazelor naturale, conform Legii nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică și Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale.

Toate relațiile dintre autoritățile administrației publice locale, titularii de licențe și potențialii consumatori sunt reglementate de Hotărârea Guvernului Nr. 715 din 16.06.2008 cu privire la măsurile de accelerare a procesului de gazificare internă a localităților.

Procedura de gazificarea internă a localităților (conform HG 715 din 16.06.2008)

Etapa 1. Construcția gazoductelor interruruale pînă la hotarul localităților (responsabil Ministerul Economiei și Infrastructurii, după caz autoritățile administrației publice locale).

Etapa 2. Elaborarea planurilor-grafice şi documentației de proiect-deviz a rețelelor de gaze din
interiorul localităților (responsabil Autoritățile administrației publice locale).

Etapa 3. Colectarea cererilor, în cazul în care 50 la sută din potențialii consumatori, şi-au exprimat dorința de a fi conectați la rețea, aflată la etapa proiectării sau construcției (responsabil Autoritățile administrației publice locale).

Etapa 4. Adresarea scrisă a Autorităților administrației publice locale către Operatorul Sistemului de distribuție cu solicitarea includerii în planurile investiționale gazificarea străzii, cartierului sau localității respective.

Etapa 5. Aprobarea și coordinarea Programelor investiționale de către Organele de conducere a SA „Moldovagaz” și ANRE.

Etapa 6. Potențialii consumatori achită titularilor de licențe pentru distribuția gazelor natural tariful pentru serviciile de organizare a accesului la rețeaua de distribuție a gazelor (2970 lei), aprobat conform Hotărârii ANRE nr. 294 din 15.07.2008.

Etapa 7. Titularii de licențe pentru distribuția gazelor naturale efectuează toate lucrările legate de organizarea accesului potențialilor consumatori la rețelele de gaze şi construcția lor până la hotarul teritoriului pe care se află locul de consum al potențialului consumator, suportă cheltuielile pentru procurarea contorului de gaze şi instalarea acestuia.

Important de reținut că potențialii consumatori de gaze naturale suportă cheltuielile pentru proiectarea și construcția rețelei de gaze individuale de la hotarul teritoriului pe care se află locul de consum al potențialului consumator (contorul de gaze) până la instalațiile de utilizare, în conformitate cu condițiile tehnice, proiectul și actele normative în vigoare. 

Partajează Share Tweet