Compensația pentru gaze naturale

Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 920 din 22.11.2023 „cu privire la aprobarea volumului compensat și a prețurilor/tarifelor pentru consumatorii casnici în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică pentru perioada noiembrie 2023 – martie 2024:

  1. Volumul maxim compensat pentru consumatorii casnici de gaze naturale, care primesc un singur tip de compensație, și anume „compensația pentru achitarea facturilor la energie” se stabilește la 180 m3 /lună/loc de consum.
  2. Pentru gospodăriile casnice care beneficiază de compensația la energie sub formă de plată monetară, volumul maxim compensat se stabilește la 90 m3 /lună/loc de consum.
    Plata monetară constituie 800 de lei și înlocuiește ajutorul pentru perioada rece a anului (APRA), care a fost integrat în Programul de compensații la energie.

Notă: calculatorul de calcul a compesațiilor nu se reflectă asupra consumatorilor casnici gospodăriile cărora au stabilit dreptul la compensația monetară (APRA) - 90 m3.

Prețul plafon pentru consumatorii casnici de gaze naturale, în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică și în limitele plafoanelor prevăzute la pct. 1 și 2, se stabilește după cum urmează:

Categoria
de vulnerabilitate
energetică

Prețul pentru 1 m3
pînă la 23 Februarie 2024,
inclusiv TVA
Prețul pentru 1 m3
după 23 Februarie 2024,
inclusiv TVA
Extremă 12,00 lei/m3 12,00 lei/m3
Foarte ridicată 12,20 lei/m3 12,20 lei/m3
Ridicată 12,40 lei/m3 12,40 lei/m3
Medie 12,60 lei/m3 12,60 lei/m3
Scăzută 17,00 lei/m3 14,47 lei/m3
Primară 18,07 lei/m3 14,47 lei/m3
Fără vulnerabilitate 18,07 lei/m3 14,47 lei/m3

Utilizați calculatorul pentru a calcula compensația.

 

Informația privind depunerea cererii, modalitatea de atribuire a gradului de vulnerabilitate sau altă informație legată de Programul ”Ajutor la contor” o puteți gasi accesînd linkul https://compensatii.gov.md/ro.

Listele locurilor de consum cu indicarea categoriilor de vulnerabilitate energetică pe fiecare loc de consum în parte sunt prezentate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale al RM, iar furnizorul calculează compensațiile pentru fiecare consumator casnic și le reflectă în factura de plată.

Pentru revizuirea categoriei de vulnerabilitate energetică, consumatorul casnic va depune o cerere motivată la Ministerul Muncii și Protecției Sociale de modificare a cererii în Sistemul informațional „Vulnerabilitate energetică” și va fi examinată în termenele prevăzute la pct. 23 din Regulamentul cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie și compensației la energie sub formă de plată monetară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2022.

Pentru consultații suplimentare este disponibilă:

- Linia verde guvernamentală 0 8000 5000;
- Adresa electronică support@compensatii.gov.md a Guvernului RM;
- Apelul la numărul unic 1304 al contact-centrului SA „Moldovagaz”.