Compensația pentru gaze naturale

Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 920 din 22.11.2023 „cu privire la aprobarea volumului compensat și a prețurilor/tarifelor pentru consumatorii casnici în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică pentru perioada noiembrie 2023 – martie 2024, volumul maxim compensat pentru consumatorii casnici de gaze naturale se stabilește la 180 m3/lună/loc de consum.

Informația privind depunerea cererii, modalitatea de atribuire a gradului de vulnerabilitate sau altă informație legată de Programul ”Ajutor la contor” o puteți gasi accesînd linkul https://compensatii.gov.md/ro.

Prețul pentru consumatorii casnici de gaze naturale în contextul obligației de serviciu public, în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică se stabilește după cum urmează:

Categoria
de vulnerabilitate energetică

Prețul achitat
de către consumatorul casnic,
inclusiv TVA
Extremă 12,00 lei/m3
Foarte ridicată 12,20 lei/m3
Ridicată 12,40 lei/m3
Medie 12,60 lei/m3
Scăzută 17,00 lei/m3
Primară 18,07 lei/m3
Fără vulnerabilitate 18,07 lei/m3

Utilizați calculatorul pentru a calcula compensația.

 

Listele locurilor de consum cu indicarea categoriilor de vulnerabilitate energetică pe fiecare loc de consum în parte sunt prezentate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale al RM, iar furnizorul calculează compensațiile pentru fiecare consumator casnic și le reflectă în factura de plată.

Pentru revizuirea categoriei de vulnerabilitate energetică, consumatorul casnic va depune o cerere motivată la Ministerul Muncii și Protecției Sociale de modificare a cererii în Sistemul informațional „Vulnerabilitate energetică” și va fi examinată în termenele prevăzute la pct. 23 din Regulamentul cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie și compensației la energie sub formă de plată monetară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2022.

Pentru consultații suplimentare este disponibilă:

- Linia verde guvernamentală 0 8000 5000;
- Adresa electronică support@compensatii.gov.md a Guvernului RM;
- Apelul la numărul unic 1304 al contact-centrului SA „Moldovagaz”.