Prețuri

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

 H O T Ă R Â R E 
Nr. 736 din 23.09.2022

privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public

* * *

În temeiul art. 7 alin. (2) lit. d), art. 9 lit. (7) și art. 98 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 415), în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 355 din 13.08.2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 249-253, art. 1214), având la bază cererea S.A. „Moldovagaz” nr. 01/3-2357 din 16.09.2022, în scopul asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale și aplicării unei politici tarifare care să asigure că preţurile reglementate acoperă pe deplin costurile minime şi strict necesare ale întreprinderii de gaze naturale în legătură cu desfăşurarea activității reglementate pe piaţa gazelor naturale, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se aprobă prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public, conform anexei la prezenta Hotărâre.
  2. Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 635 din 4 august 2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 257-263, art. 944 din 12.08.2022), se abrogă.
  3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
  4. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la 1 octombrie 2022.

Veaceslav UNTILA, director general
Eugen CARPOV, director
Violina ȘPAC, Director
Alexei TARAN, director

 
Anexă
la Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE
nr.736 din 23 septembrie 2022

Prețurile reglementate la gazele naturale


Denumirea

Preț fără TVA,
lei/1000m3
Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz”:  
- în punctele de intrare în reţelele de transport al gazelor naturale 24 716
- în punctele de ieşire din reţelele de transport al gazelor naturale 24 914
- în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de înaltă presiune 25 175
- în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de medie presiune 25 493
- în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de joasă presiune 27 103

Notă: Preţurile reglementate la gazele naturale furnizate consumatorilor finali sunt obligatorii pentru toate întreprinderile de gaze naturale cărora le-a fost impusă obligaţia de serviciu public, până la aprobarea preţurilor reglementate pentru acestea.

Partajează Share Tweet