Prețuri

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

 H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public
nr. 396/2020  din  28.10.2020

 (în vigoare 03.11.2020)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 285 din 03.11.2020

* * *

În temeiul art. 7 alin. (2) lit. d), art. 98 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial, 2016, nr. 193-203, art. 415) și în conformitate cu Metodologia de calculare și aplicare a tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 678 din 22.08.2014 (Monitorul Oficial, 2014, nr. 345-351, art. 1603), ca urmare a examinării solicitării SA „Moldovagaz” nr. 01/3-2083 din 17.09.2020 cu privire la examinarea și aprobarea prețurilor reglementate, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se aprobă prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public, conform anexei la prezenta Hotărâre.
  2. Punctele 3 - 7 și pct. 2 ale Notei din Anexa la Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 88/2018 din 16 martie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 94/406 din 17.03.2018) se abrogă.
  3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă.
  4. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării

Veaceslav UNTILA, director general
Octavian CALMÎC, director
Eugen CARPOV, director
Ștefan CREANGĂ, director
Violina ȘPAC, director

Nr. 396/2020. Chişinău, 28 octombrie 2020.

 
Anexă
la Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE
nr.396/2020 din 28 octombrie 2020

Prețurile reglementate la gazele naturale


Denumirea

Preț fără TVA,
lei/1000m3
Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz”:  
- în punctele de intrare în rețelele de transport al gazelor naturale 2 613
- în punctele de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale 2 895
- în punctele de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune 3 910
- în punctele de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de medie presiune 4 018
- în punctele de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de joasă presiune 4 298

Notă: Prețurile reglementate la gazele naturale furnizate consumatorilor finali sunt obligatorii pentru toate întreprinderile de gaze naturale cărora le-a fost impusă obligația de serviciu public până la aprobarea prețurilor reglementate pentru acestea.

Partajează Share Tweet