Procedură de obținere a compensației

În temeiul Legii nr.241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, Hotărârii Guvernului nr. 704/2022 privind aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie și compensațiilor la energie sub formă de plată monetară și a Hotărârii Guvernului nr. 920/2023 cu privire la aprobarea volumului compensat și a prețurilor/tarifelor pentru consumatorii casnici în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică pentru perioada noiembrie 2023–martie 2024, pentru Asociații de proprietari/locatari și întreprinderilor producătoare de energie termică/intermediarii la decontări (ulterior – Asociații) a fost stabilită următoarea procedură de obținere a Compensației consumatorilor casnici:

1. Lunar, pînă la data de 1 a lunii curente, Asociația coordonează cu Operatorul sistemelor de distribuție a gazelor (SRL „Chișinău-gaz”, SRL „Bălți-gaz” sau alți Operatori) volumul gazelor naturale consumate în perioada curentă, în baza datelor echipamentelor de măsurare a gazelor.

2. Lunar, dar nu mai tîrziu de data de 4 a lunii curente, Asociația înaintează în adresa SA „Moldovagaz” scrisoarea cu calculele Compensațiilor persoanelor fizice, cu anexarea listelor (Modelul formularului calculului se anexează), în conformitate cu formatul stabilit de SA „Moldovagaz”. Calculul în format EXCEL trebuie să fie prezentat atît pe suport de hîrtie, cît și la adresa electronica indicată ulterior pentru fiecare Asociație în parte..

3. SA „Moldovagaz” efectuează verificarea calculelor Compensațiilor costului gazelor, prezentate de Asociație.

  • În cazul depistării erorilor de calcul al Asociației sau necorespunderea datelor (tariful aplicat incorect, formula, erori tehnice, prezența agenților economici în liste ș.a.), formularul calculelor este returnat Asociației prin intermediul poștei electronice pentru lichidarea tuturor neconcordanțelor. Asociația are dreptul să transmită calculele rectificate pînă la data de 4 a lunii curente sau în următoarea perioadă de gestiune.
  • În cazul în care începînd cu următoarea lună apare necesitatea de a recalcula Compensația lunii/lor precedente, Asociația prezintă calculul într-un fișier separat.

4. Data finală a efectuării recalculării Compensațiilor pentru Asociație este 4 aprilie 2024. După această dată, procedura acordării Compensațiilor persoanelor fizice, adresele cărora sunt la balanța Asociațiilor, se consideră finisată.

Partajează Share Tweet