Procedura de renunțare la compensație de către consumatori noncasnici

Consumatorii noncasnici, care vor să renunțe la compensarea diferenței de preț pentru consumul de gaze naturale în legătură cu majorarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, în conformitate cu Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 01.02.2022, urmează să completeze formularul de mai jos.

La formular se anexează cererea, întocmită pe blancheta cu  antetul întreprinderii și autentificată prin semnătura și ștampila reprezentantului legal al întreprinderii (model cerere), și certificatul de înregistrare a întreprinderii.

Cererea de renunțare la compensarea diferenței de preț pentru consumul de gaze naturale se înregistrează la SA „Moldovagaz” și începând cu luna următoare, factura de plată pentru gaze naturale va fi emisă fără compensarea diferenței de preț.