Informație despre procedura de racordare la rețeaua de distribuție a gazelor

SA „Moldovagaz” își informează potențialii consumatori, care doresc să se conecteze la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, despre câteva momente importante aferente acestei proceduri:

- Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor în porțiuni/cartiere negazificate (noi) din sate și orașe se realizează pe baza proiectelor perfectate și achitate de către autoritățile locale ale localităților respective, asociațiile de proprietari de terenuri sau domicilii, precum și investitori. Aceste proiecte urmează apoi să fie aprobate de organele de conducere ale SA „Moldovagaz” și incluse în Programul investițional pentru anii următori, după care urmează să fie aprobate în scopuri tarifare de către Agenția Națională de Reglementare în Energetică, cu eficiența financiar-economică demonstrată a acestor investiții pe baza calculelor prezentate.

- Construcția obiectelor aprobate de ANRE se realizează integral din bugetul operatorului sistemului de distribuție, care își desfășoară activitatea în această regiune și prevede amplasarea conductelor stradale de gaze și a accesoriilor aferente rețelelor până la hotarul terenului/gospodăriei, precum și instalarea unui contor de gaze naturale.

- În cazul în care gospodăria unui potențial consumator se află pe o stradă deja gazificată, racordarea acesteia la rețea se efectuează pe baza unei adresări către operatorul sistemului de distribuție a gazelor din regiune. Această racordare, precum și lucrările de proiectare și construcție a rețelelor interne (în toate cazurile), inclusiv așezarea conductelor, sunt efectuate din contul consumatorului. Costul acestora poate varia în funcție de complexitatea și laboriozitatea fiecărui proiect aparte, și anume: punctele de conectare (presiune medie sau joasă), lungimea conductelor de gaze și a accesoriilor aferente de pe acestea (punct de reglare a gazelor, dispozitive de încidere/deschidere etc.), numărul total de echipamente de gaze la consumator (aragaze, dispozitive de încălzire a apei, centrale termice autonome, convectoare), precum și alți factori.

- Lucrările de proiectare și construcție a rețelelor interne se efectuează atât de către operatorii de rețea, în cazul că dispun de unități corespunzătoare, cât si de către persoane juridice terțe cu personal autorizat. Aceste persoane juridice NU sunt structuri dependente sau afiliate grupului SA „Moldovagaz”.

Informații mai detaliate despre condițiile și etapele de racordare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale sunt disponibile la acest link

Partajează Share Tweet