Comunicat de Presă

La 14 noiembrie 2017 a avut loc ședința de lucru cu directorii întreprinderilor din cadrul sistemului SA „Moldovagaz”, la care au fost prezentate rezultatele activității desfăşurate în perioada de 9 luni ale anului 2017.

Subiectul-cheie pus în discuţie în cadrul şedinţei s-a referit la calitatea serviciilor prestate, fiind accentuată necesitatea sporirii nivelului acestora, în scopul promovării imaginii pozitive a SA „Moldovagaz” și întreprinderilor sale în rîndul consumatorilor de gaze naturale.

Concomitent, au fost abordate subiecte ce vizează: asigurarea de către consumatori a plăţilor  pentru gazele naturale furnizate; măsurile întreprinse pentru combaterea consumului ilicit de gaze naturale; realizarea planurilor investiționale pe parcursul a 9 luni ale anului 2017; dinamica reducerii pierderilor în rețelele de gaze, precum și rezultatele activității financiare.

Totalizând rezultatele obținute, Președintele Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz” dl Vasile Botnari, a menţionat îmbunătăţirea indicatorilor de producție pe toate dimensiunile de activitate pe sistem, în comparaţie cu anii precedenți, totodată a reiterat necesitatea consolidării eforturilor în vederea eficientizării activității şi înlăturării rezervelor existente, inclusiv celor aferente calităţii serviciilor prestate de operatorii sistemelor de distribuţie.

    

Partajează Share Tweet Plus