Privind desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor SA ,,Moldovagaz”

La 20 septembrie 2019 a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor SA ,,Moldovagaz” la care s-au prezentat 41 acționari care sunt proprietarii ai 13184616 acțiuni, ceea ce constituie 98,93% din numărul total de acțiuni cu drept de vot.

Adunarea generală extraordinara acționarilor a examinat 2 subiecte din ordinea de zi: încetarea înainte de termen a împuternicirilor unor membri ai Consiliului de Observatori și alegerea noii componențe a Consiliului de Observatori SA ,,Moldovagaz”.

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a Statutului Societății, Adunarea generală extraordinara a acționarilor SA ,,Moldovagaz” a ales prin vot cumulativ nouă componență a Consiliului de Observatori: Elena Burmistrova, Serghei Kuzneț, Victor Valov, Ghenadie Abașchin, Adrian Lupușor, Călin Negură.

După încheierea lucrărilor Adunării generale extraordinare a acționarilor, membrii Consiliului de Observatori s-au întrunit în prima ședință în care au ales președintele Consiliului de Observatori SA ,,Moldovagaz”, pe dna Elena Burmistrova și vicepreședintele Consiliului de Observatori SA ,,Moldovagaz” pe dnul Adrian Lupușor.

Noua componență a Consiliului de Observatori a dat asigurări că va susține misiunea SA ”Moldovagaz” de a asigura furnizarea fiabilă a consumatorilor Republicii Moldova cu gaze naturale, precum și tranzitul de gaze naturale prin teritoriul țării noastre în volume depline. În același timp, Consiliul de Observatori va depune eforturi pentru îmbunătățirea indicatorilor financiari, crearea mecanismului de gestionare eficientă a patrimoniului, reglementarea datoriilor creditoriale, precum și soluționarea altor probleme din sectorul gazelor naturale.

Partajează Share Tweet