Rapoartele de activitate a SA „Moldovagaz” în semestrul I al anului 2017, evaluate în ședință lărgită cu participarea conducerii societății și a întreprinderilor subordonate

La 15 august 2017 a avut loc ședința de lucru cu directorii întreprinderilor de gaze, conducătorii filialelor și șefii secțiilor teritoriale de furnizare din cadrul SA „Moldovagaz”, cu privire la examinarea rezultatelor activității în semestrul I al anului 2017.

În cadrul ședinței au fost abordate subiecte ce țin de asigurarea achitărilor din partea consumatorilor pentru gazele naturale furnizate și măsurile întreprinse pentru combaterea consumului ilicit de gaze naturale.

De asemenea, au fost dezbătute subiecte ce țin de rezultatele obținute în semestrul I al anului 2017 privind realizarea planurilor investiționale, dinamica reducerii pierderilor de gaze în rețele, rezultatele activității financiare.

Totalizând rezultatele obținute, dl Vasile Botnari, Președintele Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz”, a menționat că, deși se observă o creștere semnificativă a indicatorilor de producție pe toate dimensiunile de activitate, față de anii precedenți, sunt și anumite rezerve față de activitatea unor conducători de întreprinderi și filiale din sistem.

În acest context, dl Vasile Botnari a reiterat necesitatea consolidării eforturilor în vederea eficientizării activității tuturor întreprinderilor, în scopul schimbării imaginii SA „Moldovagaz” și întreprinderilor sale în fața consumatorilor.

Partajează Share Tweet Plus