Comunicate de presă

Îndemn către consumatori de gaze naturale

SA „Moldovagaz” informează consumatorii finali despre expirarea termenului-limită de achitare a facturii de plată, emisă pentru luna august 2022, și anume în data de 15 septembrie 2022 la consumatorii noncasnici, și 20 septembrie 2022 la...

Noile tarife la gaze naturale sunt înaintate ANRE

SA „Moldovagaz” a înaintat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o cerere privind creșterea tarifului mediu pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali la prețuri reglementate pentru anul 2022. Astfel...

Consumul de gaze naturale în luna august 2022

Volumul consumului de gaze naturale în luna august curent a constituit 26 milioane de metri cubi, ceea ce este cu circa 14,6% mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului 2021. Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA...

Achitarea consumului de gaze naturale

SA „Moldovagaz” informează consumatorii noncasnici despre finalizarea procesului de facturare a gazelor naturale furnizate în luna august 2022. Totodată, atenționăm consumatorii finali despre obligația de a achita integral plata datorată...

Necesitatea achitării datoriilor pentru gazele consumate

SA „Moldovagaz” informează consumatorii finali despre expirarea termenului-limită de achitare a facturii de plată, emisă pentru luna iulie 2022, și anume în data de 15 august 2022 la consumatorii noncasnici, și 20 august 2022 la...

Informație pentru consumatorii noncasnici

SA „Moldovagaz” informează consumatorii noncasnici despre expirarea în data de 15 august 2022 a termenului limită de achitare a facturii de plată, emisă pentru luna iulie 2022. Astfel, conform situației la 16 august a anului curent, 2002...

Prețurile reglementate noi la gaze naturale

SA „Moldovagaz” informează consumatorii finali despre intrarea în vigoare a noilor prețuri reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aprobate prin Hotărârea Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în...

Deconectarea datornicilor pentru gazele naturale consumate

SA „Moldovagaz” informează consumatorii casnici despre reluarea deconectării de la rețeaua de distribuție a instalațiilor de gaze naturale ale consumatorilor care nu și-au onorat obligațiile pecuniare în termenul indicat în factura de...